Groot tekort aan snelladers in Europa

Groot tekort aan snelladers europa

De toename van het elektrisch rijden in Europa wordt geremd door een gebrek aan laadcapaciteit. Europese autobrancheorganisatie ACEA waarschuwt dat er in de EU te weinig snelladers beschikbaar zijn. 

Met het Europese klimaatpakket Fit for 55 worden er nieuwe CO₂-doelstellingen opgelegd aan de autosector. Om mensen zover te krijgen om elektrisch te gaan rijden, moeten er voldoende opladers in hun directe omgeving te zien zijn, en moeten deze oplaadpunten eenvoudig en snel te gebruiken zijn”, aldus ACEA-directeur-generaal Eric-Mark Huitema.

Weinig snelladers

Van de 225.000 openbare laadstations die in Europa beschikbaar zijn, zijn er slechts 25.000 geschikt voor snelladen. De overige laadpalen omvatten veel reguliere laadstations met een lagere capaciteit. Het laden van een EV bij zon laadpunt duurt langer en voldoet niet om snel uw weg te vervolgen.

Eenvoud staat voorop

Volgens Huitema is het huidige voorstel van de EU bij lange na niet genoeg en is het niet afgestemd op de nieuwe CO₂- doelstellingen. Hij stelt dat het opladen net zo handig en gemakkelijk moet zijn als tanken nu is. ACEA vindt dan ook dat Europa zijn ambities wat betreft de laadinfrastructuur moet aanscherpen zodat in alle EU-lidstaten voldoende snelladers beschikbaar zijn.

Nederland bovengemiddeld

laadpaal tekort snellader europa

De laadinfrastructuur van Nederland is beduidend beter dan gemiddeld in de EU. Volgens de ACEA heeft Nederland circa 64.000 publieke laadpalen beschikbaar, waarvan 2.429 snelladers. Hiermee zijn we koploper in Europa. Ondanks dat Nederland koploper is, is er Europees gezien nog steeds een tekort aan snelladers. Omdat er niet altijd ruimte is voor meer laadpalen, heeft Dutch Charge een nieuwe innovatieve laadoplossing  gepresenteerd: de CityCharge lichtmast. Een lichtmast met volledig geïntegreerd laadpunt voor elektrische auto’s. Op deze manier kunnen er veel meer laadpunten gerealiseerd worden zonder dat het extra ruimte kost.

Met de Smart City laadoplossing zorgt Dutch Charge samen met Primevest Capital Partners en andere toonaangevende marktpartijen als Nedal Aluminium voor een betere laadinfrastructuur in de steden van nu en de toekomst.

Voor meer informatie kunt u de websites www.CityCharge.eu en www.DutchCharge.nl bekijken. Ook kunt u vrijblijvend contact opnemen via info@DutchCharge.nl en info@CityCharge.eu.