m

Get your business to the new heights in no time. It’s super easy with BoostUp.

 

Storing? Bel 085 - 071 66 11

Storing? Bel 085 - 071 66 11

EU komt met nieuw plan om elektrisch rijden te stimuleren

Betalen voor vervuilende motoren

In juli zullen er een reeks maatregelen worden gepresenteerd die ervoor moeten zorgen dat de EU de gemiddelde uitstoot van CO2 met 55 procent weet te verminderen in 2030 t.o.v. 1990. Daarom zullen er volgens Timmermans de komende tien jaar strengere emissienormen gelden voor nieuwe auto’s die worden verkocht. Daarnaast zouden autoproducenten moeten betalen voor vervuilende motoren.

Zorgen over laagste inkomens

De EU wil als eerste grote economische blok tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Juli zal in het teken staan van diverse maatregelen om dit om te zetten in wetgeving. Echter is hiervoor nog wel een meerderheid nodig in het Europees Parlement en een akkoord van de 27 lidstaten van de EU voordat de regels daadwerkelijk in werking treden.

Met name door regeringen in armere delen van de EU wordt het voorstel om ‘de vervuiler’ te laten betalen bekritiseerd. Zo zou het de consumenten met een laag inkomen onevenredig benadelen en zouden zij niet makkelijk kunnen overstappen op een elektrisch voertuig of alternatieve vorm van groen vervoer. Desondanks zal Timmermans trachten Brussel te overtuigen om een systeem op te zetten waarbij de pijn wordt verzacht voor hen die het hardst door deze veranderingen worden geraakt.

Deze website gebruikt cookies en persoonlijke data om de gebruikerservaring te verbeteren.